Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21-27

Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 4 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r. Opinie i uwagi będzie można zgłaszać na formularzu ...

Czytaj więcej
VI posiedzenie Grupy roboczej ds. Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027.

VI posiedzenie Grupy roboczej ds. Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027.

19 sierpnia 2021 roku odbyło się kolejne (już szóste) posiedzenie Grupy roboczej ds. Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027. Podczas obrad przedstawiono obecny stan zaawansowania wdrożenia perspektywy finansowej 2021-2027 oraz ,,Ramy identyfikacji i funkcjonowania projektów strategicznych w perspektywie finansowej UE 2021-2027”, przyjęte przez Zarząd Województwa w dniu ...

Czytaj więcej
Zaproszenie do zgłaszania projektów ponadlokalnych strategii/programów rozwoju z propozycjami projektów strategicznych

Zaproszenie do zgłaszania projektów ponadlokalnych strategii/programów rozwoju z propozycjami projektów strategicznych

W dniu 11 sierpnia br. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął dokument pn. ,,Ramy identyfikacji i funkcjonowania projektów strategicznych w perspektywie finansowej UE 2021-2027" , umożliwiający identyfikację przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Zawiera on niezbędne informacje i reguły, które przedsięwzięcia powinny spełniać, aby ubiegać się o status projektu strategicznego ...

Czytaj więcej
Dodatkowe pieniądze na realizację programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 wynegocjowane

Dodatkowe pieniądze na realizację programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 wynegocjowane

Nareszcie, po długim okresie niepewności i oczekiwań poznaliśmy budżet programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur!

W styczniu bieżącego roku został upubliczniony projekt „Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce”. Zgodnie z nim samorządy województw będą odpowiadały za zarządzanie ...

Czytaj więcej
Prace nad programem Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 przyspieszają

Prace nad programem Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 przyspieszają

Trwają prace nad nowym programem regionalnym dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Na realizację projektów w regionie władze krajowe zaproponowały wstępnie w projekcie Umowy Partnerstwa 1 mld 228 mln euro. Zarząd Województwa, w ramach negocjacji kontraktu programowego, wynegocjował zwiększenie tej puli o 503 mln euro.

Program ...

Czytaj więcej
Konsultacje Umowy Partnerstwa - materiały

Konsultacje Umowy Partnerstwa - materiały

W dniu 5 lutego 2021 r. odbyły się konsultacje Umowy Partnerstwa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Warmińsko-Mazurskim. Poniżej zamieszczamy prezentację Pana Gustawa Marka Brzezina - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz link do nagrania z tego spotkania.

Stanowisko Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności ...

Czytaj więcej
RUSZYŁY KONSULTACJE UMOWY PARTNERSTWA

RUSZYŁY KONSULTACJE UMOWY PARTNERSTWA

Informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce . Umowa Partnerstwa jest jednym z najważniejszych dokumentów określających kierunki interwencji polityk unijnych w Polsce. Między innymi na jej podstawie zostaną opracowane programy krajowe i regionalne wdrażające fundusze ...

Czytaj więcej
I spotkanie grupy Roboczej ds. RPO WiM 2021-2027

I spotkanie grupy Roboczej ds. RPO WiM 2021-2027

2 marca 2020 r. W Olsztynie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy roboczej do spraw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027.

Dokument będzie w nadchodzącej perspektywie finansowej narzędziem realizacji celów polityki całej Wspólnoty Europejskiej oraz przyjętej 18 lutego 2020 roku przez sejmik województwa warmińsko-mazurskiego strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa: ...

Czytaj więcej
1 2 3