Warmińsko-Mazurskie Forum Terytorialne

II posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Forum Terytorialnego

II posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Forum Terytorialnego

W dniach 13-14 grudnia 2021 r. on-line odbyło się II posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Forum Terytorialnego na temat ,,Współczesne kierunki rozwoju polityki regionalnej”

Podczas Forum dyskutowano o wybranych wyzwaniach rozwojowych, które czekają Warmię i Mazury w najbliższych latach, czyli demografii, przemyśle 4.0 oraz gospodarce o obiegu zamkniętym. ...

Czytaj więcej
Warmińsko-Mazurskie Forum Terytorialne powołane

Warmińsko-Mazurskie Forum Terytorialne powołane

Warmińsko-Mazurskie Forum Terytorialne jest przestrzenią do dyskusji na temat kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, z uwzględnieniem jego wymiaru terytorialnego. Forum skupia przedstawicieli różnych środowisk uczestniczących w działaniach na rzecz rozwoju regionu. Umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń, a także zapewnia przepływ wiedzy i informacji. Dzięki temu Forum stwarza warunki ...

Czytaj więcej
Odbyło się I posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Forum Terytorialnego

Odbyło się I posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Forum Terytorialnego

Wydarzenie to cieszyło się dużym zainteresowaniem, o czym świadczyła bardzo wysoka frekwencja zaproszonych Członków Forum. Przewodniczący Forum dr Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w przemówieniu inauguracyjnym przywitał wszystkich Członków Form i wyjaśnił rolę, jaką będzie ono pełniło w pracy nad rozwojem społeczno-gospodarczym województwa warmińsko-mazurskiego. Swoją obecnością posiedzenie Forum zaszczycił prof. dr ...

Czytaj więcej