28paź
0

Zdrowe Życie - Warmia i Mazury z nową inteligentną specjalizacją regionu!

„Zdrowe Życie” – czwarta  inteligentna specjalizacja Warmii i Mazur  została wybrana  przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zaktualizowana w lutym 2020 r. strategia rozwoju społeczno-gospodarczego „Warmińsko-Mazurskie 2030” umożliwiła wyłonienie nowych inteligentnych specjalizacji poza tymi już zdefiniowanymi w dokumencie. Wymagało to przeprowadzenia rzetelnej diagnozy potwierdzającej istnienie obiektywnych przesłanek ...

Czytaj więcej