W dniu 4 października w Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie rozpoczęliśmy konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Ze względu na obostrzenia sanitarne, a także chęć dotarcia do jak największego grona odbiorców, spotkanie było transmitowane on-line na kanale youtube: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Podczas konferencji omówiliśmy projekt Programu, dzięki któremu w najbliższych latach w regionie zainwestowanych zostanie ponad 1,7 miliarda EUR funduszy unijnych.

Z zasadami obowiązującymi w Polityce Spójności w latach 2021-2027 słuchaczy zapoznała p. Agnieszka Kapciak, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, które koordynuje przygotowanie polskich programów. Omówiła również uwarunkowania prawne, które mają istotny wpływ na kształt programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Następnie przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego przedstawili zakres wsparcia zaproponowany w poszczególnych priorytetach, które zastąpią, znane nam z okresu 2014-2020, osie priorytetowe, czyli:

  1. Gospodarka
  2. Środowisko
  3. Mobilność miejska
  4. Transport
  5. Edukacja i kompetencje
  6. Rynek pracy
  7. Włączenie i integracja społeczna
  8. Zdrowie
  9. Kultura i ekoturystyka
  10. Rewitalizacja

W panelu dyskusyjnym Pan Marszałek Gustaw Marek Brzezin i członkowie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Pan Miron Sycz i Pani Jolanta Piotrowska wraz z Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej – Panią Lidią Wójtowicz odpowiedzieli na pytania zadane przez gości z sali oraz oglądających transmisję na żywo. W wydarzeniu wzięło udział ponad 100 uczestników. Dodatkowo ponad 100 osób oglądało nas on-line, a transmisja była wyświetlana niemal 600 razy. Cieszymy się z tak dużego zainteresowania.

Do 27 października będziemy kontynuować spotkania w formule on-line na kanale Youtube Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur, z możliwością zadawania pytań przez czat.

Szczegółowe daty spotkań i linki znajdują się na stronie strategia2030.warmia.mazury.pl w zakładce Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Zapraszamy!