Instrumenty finansowe są jednym z narzędzi realizacji polityki spójności. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. będą one wspierać inwestycje ostatecznych odbiorców, które są finansowo wykonalne, ale nie mogą uzyskać wystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych. Komisja Europejska zakłada w perspektywie finansowej  2021-2027 znaczne zwiększenie skali ich wykorzystania, także w ramach programów regionalnych. Stąd też na potrzeby przygotowania projektu Programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur Województwo Warmińsko-Mazurskiego w br. zleciło firmie EU-Consult sp. z o.o. Badanie zasadności użycia różnych form wsparcia w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. 

Głównym celem zakończonego badania była identyfikacja oraz uzasadnienie typów przedsięwzięć (oraz konkretnych beneficjentów), w ramach których możliwe byłoby zastosowanie instrumentu finansowego (w tym także mieszanego) w obszarach objętych Polityką Spójności na lata 2021-2027.

Wyniki badania  wykorzystane zostały podczas prac nad przygotowaniem projektu FEWiM.