27 października zakończył się cykl spotkań konsultacyjnych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Konsultacje zainaugurowała konferencja w dniu 4 października 2021 r. a po niej odbyło się 10 spotkań on-line dedykowanych obszarom strategicznej interwencji (OSI). O wyzwaniach regionu w najbliższych latach oraz projekcie programu regionalnego na lata 2021-2027 rozmawialiśmy m.in. z przedstawicielami partnerstw zawiązanych na obszarach strategicznej interwencji. Spotkały się one z dużym zainteresowaniem, spotkania odtworzono ponad 2500 razy, a ponad  400 osób oglądało transmisję na żywo.

Dodatkowe spotkania odbyły się również z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz z przedsiębiorcami. Spotkania dostępne są na kanale Youtube Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur https://www.youtube.com/channel/UCActKgTWXrEWJcZNNU58Z5w

Podczas rozmów padło wiele ciekawych pytań, na które staraliśmy się odpowiedzieć. Wiemy jednak, że pozostało jeszcze wiele kwestii do poruszenia. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w wydarzeniach zarówno osobiście, jak i poprzez serwis Youtube, zadawali pytania i śledzili dyskusję nad programem regionalnym.

Przypominamy również, że do 8 listopada br. nadal można wysyłać uwagi do projektu FEWiM na formularzu, który wraz z projektem Programu dostępny jest na stronie strategia.warmia.mazury.pl w zakładce Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach. Państwa głos ma znaczenie.