Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 4 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r. Opinie i uwagi będzie można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który wraz z projektem dokumentu jest dostępny do pobrania tutaj:

Wypełnione formularze konsultacyjne (w formacie edytowalnym i .pdf) należy przekazywać:

• drogą elektroniczną na adres: dpr@warmia.mazury.pl;
• drogą korespondencyjną na adres: Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-562 Olsztyn.

Opinie i uwagi z datą wpływu przed 4.10.2021 r. i po 8.11.2021 r., jak również niepodpisane, nie będą rozpatrywane.

Terminy i program spotkań konsultacyjnych:

• 4 października 2021 r. – konferencja inauguracyjna w Olsztynie, program
transmisja na kanale Youtube Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

• 6 – 27 października 2021 r. – spotkania on-line, program
transmisja na kanale Youtube Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

1OSI Tygrys warmińsko-mazurski
link do spotkania: https://youtu.be/2NpuyGT4m4k
06.10.2021
2OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna
link do spotkania: https://youtu.be/AZbmW0aRtNI
08.10.2021
3OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga
link do spotkania: https://youtu.be/Ft8N7ZtHmMU
11.10.2021
4OSI Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku
link do spotkania: https://youtu.be/AUJsBhNty1g
13.10.2021
5OSI Miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze
link do spotkania: https://youtu.be/Rh4j2NOar1A
15.10.2021
6OSI EGO
link do spotkania: https://youtu.be/HD7UM9CP38U
18.10.2021
7OSI Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie
link do spotkania: https://youtu.be/xFgMZb8j_hg
20.10.2021
8OSI Niebieski Zachód:
link do spotkania: https://youtu.be/lrVqUxHKLAo
22.10.2021
9OSI Miasta CITTASLOW
link do spotkania: https://youtu.be/SGDGjY8xJ90
25.10.2021
10OSI Obszary marginalizacji
link do spotkania: https://youtu.be/pNPv4t3u7Ko
27.10.2021

Agendy do pobrania:

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone w zakładce: zakładce Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21-27, w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji.