Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21-27

Dodatkowe środki dla programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Dodatkowe środki dla programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

W wyniku zakończenia negocjacji „Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki spójności 2021-2027 w Polsce” zwiększono budżet programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Rządowi RP nie udało się wynegocjować z Komisją Europejską zaproponowanych przesunięć środków między poszczególnymi funduszami Polityki spójności, tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus do ...

Czytaj więcej
Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 dla Polski zatwierdzona

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 dla Polski zatwierdzona

Negocjacje „Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności na lata 2021-2027” pomiędzy Komisją Europejską a polskim rządem zostały oficjalnie zakończone. Dokument został zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Umowa Partnerstwa, którą przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z innymi resortami i w konsultacji m.in. z samorządami ...

Czytaj więcej
Konsultacje społeczne POŚ / FEWIM

Konsultacje społeczne POŚ / FEWIM

Ruszają konsultacje społeczne projektu "Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027".

Wszyscy zainteresowani w dniach od 26 stycznia do 17 lutego 2022 roku mogą się zapoznać z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Biura ...

Czytaj więcej
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 8 grudnia 2021 r. przyjął "Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027"

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027

Tabela zgłoszonych uwag z rozstrzygnięciem i uzasadnieniem

Czytaj więcej
Badanie dotyczące zasadności użycia różnych form wsparcia w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Badanie dotyczące zasadności użycia różnych form wsparcia w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Instrumenty finansowe są jednym z narzędzi realizacji polityki spójności. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. będą one wspierać inwestycje ostatecznych odbiorców, które są finansowo wykonalne, ale nie mogą uzyskać wystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych. Komisja Europejska zakłada w perspektywie finansowej  2021-2027 ...

Czytaj więcej
Zakończenie spotkań konsultacyjnych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

Zakończenie spotkań konsultacyjnych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

27 października zakończył się cykl spotkań konsultacyjnych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Konsultacje zainaugurowała konferencja w dniu 4 października 2021 r. a po niej odbyło się 10 spotkań on-line dedykowanych obszarom strategicznej interwencji (OSI). O wyzwaniach regionu w najbliższych latach oraz projekcie ...

Czytaj więcej
Pierwsze spotkanie konsultacyjne programu regionalnego na  2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

Pierwsze spotkanie konsultacyjne programu regionalnego na 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

W dniu 4 października w Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie rozpoczęliśmy konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Ze względu na obostrzenia sanitarne, a także chęć dotarcia do jak największego grona odbiorców, spotkanie było transmitowane on-line na kanale youtube: Fundusze ...

Czytaj więcej
Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 4 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r. Opinie i uwagi będzie można zgłaszać na formularzu ...

Czytaj więcej
1 2