Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21-27

Badanie dotyczące zasadności użycia różnych form wsparcia w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Badanie dotyczące zasadności użycia różnych form wsparcia w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Instrumenty finansowe są jednym z narzędzi realizacji polityki spójności. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. będą one wspierać inwestycje ostatecznych odbiorców, które są finansowo wykonalne, ale nie mogą uzyskać wystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych. Komisja Europejska zakłada w perspektywie finansowej  2021-2027 ...

Czytaj więcej
Zakończenie spotkań konsultacyjnych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

Zakończenie spotkań konsultacyjnych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

27 października zakończył się cykl spotkań konsultacyjnych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Konsultacje zainaugurowała konferencja w dniu 4 października 2021 r. a po niej odbyło się 10 spotkań on-line dedykowanych obszarom strategicznej interwencji (OSI). O wyzwaniach regionu w najbliższych latach oraz projekcie ...

Czytaj więcej
Pierwsze spotkanie konsultacyjne programu regionalnego na  2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

Pierwsze spotkanie konsultacyjne programu regionalnego na 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur

W dniu 4 października w Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie rozpoczęliśmy konsultacje społeczne projektu programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur. Ze względu na obostrzenia sanitarne, a także chęć dotarcia do jak największego grona odbiorców, spotkanie było transmitowane on-line na kanale youtube: Fundusze ...

Czytaj więcej
Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Konsultacje społeczne projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 4 października 2021 r. do 8 listopada 2021 r. Opinie i uwagi będzie można zgłaszać na formularzu ...

Czytaj więcej
VI posiedzenie Grupy roboczej ds. Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027.

VI posiedzenie Grupy roboczej ds. Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027.

19 sierpnia 2021 roku odbyło się kolejne (już szóste) posiedzenie Grupy roboczej ds. Regionalnego programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2021-2027. Podczas obrad przedstawiono obecny stan zaawansowania wdrożenia perspektywy finansowej 2021-2027 oraz ,,Ramy identyfikacji i funkcjonowania projektów strategicznych w perspektywie finansowej UE 2021-2027”, przyjęte przez Zarząd Województwa w dniu ...

Czytaj więcej
Zaproszenie do zgłaszania projektów ponadlokalnych strategii/programów rozwoju z propozycjami projektów strategicznych

Zaproszenie do zgłaszania projektów ponadlokalnych strategii/programów rozwoju z propozycjami projektów strategicznych

W dniu 11 sierpnia br. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął dokument pn. ,,Ramy identyfikacji i funkcjonowania projektów strategicznych w perspektywie finansowej UE 2021-2027" , umożliwiający identyfikację przedsięwzięć o znaczeniu strategicznym dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa. Zawiera on niezbędne informacje i reguły, które przedsięwzięcia powinny spełniać, aby ubiegać się o status projektu strategicznego ...

Czytaj więcej
Dodatkowe pieniądze na realizację programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 wynegocjowane

Dodatkowe pieniądze na realizację programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 wynegocjowane

Nareszcie, po długim okresie niepewności i oczekiwań poznaliśmy budżet programu regionalnego na lata 2021-2027 Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur!

W styczniu bieżącego roku został upubliczniony projekt „Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce”. Zgodnie z nim samorządy województw będą odpowiadały za zarządzanie ...

Czytaj więcej
Prace nad programem Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 przyspieszają

Prace nad programem Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 przyspieszają

Trwają prace nad nowym programem regionalnym dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027. Na realizację projektów w regionie władze krajowe zaproponowały wstępnie w projekcie Umowy Partnerstwa 1 mld 228 mln euro. Zarząd Województwa, w ramach negocjacji kontraktu programowego, wynegocjował zwiększenie tej puli o 503 mln euro.

Program ...

Czytaj więcej
1 2