Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 21-27

Strona programu regionalnemu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027

Strona programu regionalnemu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027, dostępną pod adresem https://funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl/.  Znajdą tam Państwo aktualne informacje o naborach, spotkaniach informacyjnych i wydarzeniach, a także dokumenty i poradniki związane z realizacją Programu.

Czytaj więcej
Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027 zatwierdzone

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021–2027 zatwierdzone

Komisja Europejska zatwierdziła program regionalny „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027”. Stanowi on odpowiedź na wyzwania opisane w strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030”. Jego cele wynikają również z polityk Unii Europejskiej oraz strategii krajowych.

Głównym celem programu jest transformacja regionu przy zapewnieniu przestrzeni dla jego rozwoju, ...

Czytaj więcej
Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 przyjęty przez Zarząd Województwa

Projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 przyjęty przez Zarząd Województwa

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 28 października 2022 r. przyjął projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM), który został natychmiast przesłany oficjalnie Komisji Europejskiej.

Obecna wersja Programu to wynik kilkumiesięcznych negocjacji Samorządu Województwa z Komisją. Celem władz regionu było uwzględnienie w ...

Czytaj więcej
Dodatkowe środki dla programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Dodatkowe środki dla programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

W wyniku zakończenia negocjacji „Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki spójności 2021-2027 w Polsce” zwiększono budżet programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Rządowi RP nie udało się wynegocjować z Komisją Europejską zaproponowanych przesunięć środków między poszczególnymi funduszami Polityki spójności, tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus do ...

Czytaj więcej
Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 dla Polski zatwierdzona

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 dla Polski zatwierdzona

Negocjacje „Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności na lata 2021-2027” pomiędzy Komisją Europejską a polskim rządem zostały oficjalnie zakończone. Dokument został zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Umowa Partnerstwa, którą przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z innymi resortami i w konsultacji m.in. z samorządami ...

Czytaj więcej
Konsultacje społeczne POŚ / FEWIM

Konsultacje społeczne POŚ / FEWIM

Ruszają konsultacje społeczne projektu "Prognozy oddziaływania na środowisko projektu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027".

Wszyscy zainteresowani w dniach od 26 stycznia do 17 lutego 2022 roku mogą się zapoznać z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Biura ...

Czytaj więcej
Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027.

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 8 grudnia 2021 r. przyjął "Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027"

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027

Tabela zgłoszonych uwag z rozstrzygnięciem i uzasadnieniem

Czytaj więcej
Badanie dotyczące zasadności użycia różnych form wsparcia w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Badanie dotyczące zasadności użycia różnych form wsparcia w programie Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027

Instrumenty finansowe są jednym z narzędzi realizacji polityki spójności. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. będą one wspierać inwestycje ostatecznych odbiorców, które są finansowo wykonalne, ale nie mogą uzyskać wystarczającego finansowania ze źródeł rynkowych. Komisja Europejska zakłada w perspektywie finansowej  2021-2027 ...

Czytaj więcej
1 2 3