Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 8 grudnia 2021 r. przyjął „Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027”

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu programu regionalnego na lata 2021-2027

Tabela zgłoszonych uwag z rozstrzygnięciem i uzasadnieniem