W województwie warmińsko-mazurskim opracowywany jest syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej w województwie warmińsko-mazurskim, tzw. Regionalny barometr koniunktury gospodarczej. Został on stworzony na podstawie 10 makrowielkości gospodarczych, ale wyrażany w postaci jednej wartości, dzięki czemu jest czytelny dla odbiorców i stanowi łatwą do interpretacji informację na temat bieżącej sytuacji gospodarczej regionu.

Regionalny barometr koniunktury gospodarczej jest autorskim opracowaniem dr. hab. Rafała Warżały, prof. UWM w Olsztynie, przygotowywanym na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego od maja 2019 r. Początkowo był publikowany w odstępach miesięcznych, a po zakończeniu każdego kwartału powstawała bardziej szczegółowa analiza. Od 2020 r. analizy koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim opracowywane są co kwartał.

Regionalny barometr koniunktury gospodarczej:

ROK 2023

Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2023 r.

Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2023 r.

Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2023 r.

ROK 2022

Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w IV kwartale 2022 r.

Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2022 r.

Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2022 r.

Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2022 r.

ROK 2021

Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w IV kwartale 2021 r.

Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2021 r.

Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2021 r.

Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2021 r.

ROK 2020

Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w IV kwartale 2020 r.

Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2020 r.

Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2020 r.

Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w I kwartale 2020 r.

ROK 2019

Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w IV kwartale 2019 r.

Stan na koniec grudnia 2019 r.

Stan na koniec listopada 2019 r.

Stan na koniec października 2019 r.

Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w III kwartale 2019 r.

Stan na koniec września 2019 r.

Stan na koniec sierpnia 2019 r.

Stan na koniec lipca 2019 r.

Analiza koniunktury w województwie warmińsko-mazurskim w II kwartale 2019 r.

Stan na koniec czerwca 2019 r.

Stan na koniec maja 2019 r.

Stan na koniec kwietnia 2019 r.