Zapraszamy do zapoznania się z projektem Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.