Projekt Circular Cities skierowany jest do polskich miast, które są zainteresowane zmianą polityki odpadowej – ograniczając ilość odpadów oraz wykorzystując upcykling i ponowne użycie surowców. Celem programu jest pomoc w przygotowaniu analizy aktualnego przepływu odpadów w mieście
i zbudowaniu strategii transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej.

Wspólnie wypracowane strategie cyrkularne nie tylko wyeliminują negatywne oddziaływanie na środowisko, ale pozwolą także na osiągnięcie zysków finansowych oraz wygenerowanie nowych możliwości biznesowych i perspektyw zawodowo-szkoleniowych.

Program rozpocznie się we wrześniu 2019 i potrwa rok. Będzie wspólnie realizowany przez Polish Circular Hotspot oraz Metabolic, a finansowany ze środków Fundacji MAVA. Aplikacja dla wniosków do programu Circular Cities jest już otwarta. W celu wskazania swojego miasta do udziału w projekcie, należy kontaktować się z Polish Circular Hotspot – a.sznyk@innowo.org

Szczegółowe informacje na temat programu Circular Cities – skan miast znajdują się na stronie http://circularhotspot.pl/pl/miasta-i-regiony