W wyniku zakończenia negocjacji „Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki spójności 2021-2027 w Polsce” zwiększono budżet programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Rządowi RP nie udało się wynegocjować z Komisją Europejską zaproponowanych przesunięć środków między poszczególnymi funduszami Polityki spójności, tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus do Funduszu Spójności oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, a także z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W konsekwencji  zwiększeniu uległy alokacje programów regionalnych. Dzięki przesunięciu uwolnionych środków program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur2021-2027 zyskał ponad 54,7 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, co stanowi wzrost o ok. 3% w stosunku do pierwotnie planowanej alokacji programu. Oznacza to, że w kolejnym okresie programowania region uzyska z Funduszy Europejskich wsparcie w wysokości 1 785 884 688 euro.