Zapraszamy do udziału w webinarium on-line Programu ESPON 2021-2027, który wspiera rozwój i współpracę w Unii Europejskiej. Wydarzenie odbędzie się 27 października br. w godzinach 10.00 – 12.00 na platformie Zoom.

W programie spotkania przewidziano następujące prezentacje:

 • Wprowadzenie do nowego Programu ESPON 2021-2027 – dr Wiktor Szydarowski, Dyrektor ESPON EGTC (EGTC – EUWT – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej),
 • Doświadczenia polskie w Programie ESPON – Iga Zupok-Gierwatowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej,
 • Jak projektować zrównoważone miasta? – prezentacja wyników projektu ESPON SUPER – Zrównoważona urbanizacja oraz modele zagospodarowania przestrzennego w Europie – dr Katarzyna Wojnar, Uniwersytet Warszawski.

Link do rejestracji:

https://zoom.us/webinar/register/WN_RwcUCLnXTV2o1Z0t0x0lsg

ESPON 2020 jest programem Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 ukierunkowanym na promocję i wspieranie europejskiego wymiaru terytorialnego poprzez tworzenie, dostarczanie i rozpowszechnianie analiz i informacji o europejskich, regionalnych i lokalnych trendach oraz cechach terytorialnych w zakresie:

 • zatrudnienia i rynku pracy,
 • modeli inwestycyjnych,
 • obszarów funkcjonalnych, regionów metropolitalnych, małych i średnich miast, itp.,
 • transportu, infrastruktury, łączności i dostępności,
 • zmian demograficznych,
 • dziedzictwa kulturowego,
 • zmian klimatycznych, wykorzystania gruntów i ograniczenia zasobów,
 • wielopoziomowego zarządzania,
 • świadczenia usług publicznych.

Prace analityczne ESPON wspierają zintegrowane podejście terytorialne i umożliwiają zwiększenie zasięgu analiz porównawczych (benchmarking) poszczególnych regionów, miast, a także makroregionów europejskich. Przyczynia się to do określenia oraz zbadania nowych możliwości rozwoju i wzrostu gospodarczego. Celem Programu jest zwiększenie efektywności Polityki spójności UE oraz innych jej polityk sektorowych.

Więcej informacji na stronie ESPON: https://www.espon.eu/