Komisja Europejska zatwierdziła Program Interreg VI A Litwa-Polska na lata 2021-2027.

Całkowita kwota przeznaczona na realizację Programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 45,7 mln EUR. Projekty mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 80%. Docelowo budżet tego Programu zostanie zwiększony o kolejne 30 mln EUR na skutek przeniesienia części budżetu Programu Polska-Rosja 2021-2027, który został rozwiązany w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W ramach Programu realizowane będą trzy priorytety.

  1. Promowanie dobrostanu środowiskowego.
  2. Promowanie dobrostanu fizycznego, emocjonalnego i kulturowego.
  3. Wzmacnianie współpracy między lokalnymi zainteresowanymi stronami.

Zatwierdzony przez Komisję Europejską dokument Programu Interreg Litwa-Polska 2021-2027 jest dostępny pod tym linkiem.

Instytucje Programu pracują aktualnie nad przygotowaniem dokumentów wdrożeniowych,
w tym podręcznika dla aplikujących o środki Programu. Pierwszy otwarty nabór wniosków spodziewany jest pod koniec bieżącego roku lub w I kwartale 2023 r.

Równolegle trwają zabiegi Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego o włączenie subregionu olsztyńskiego w skład obszaru głównego Programu. Odbyły się już rozmowy na ten temat z Komisją Europejską. Decyzja w tej sprawie spodziewana jest w I kwartale 2023 r.

Już teraz zachęcamy zainteresowanych polsko-litewską współpracą do kontaktu z pracownikami Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu Litwa-Polska w Olsztynie, gdzie można otrzymać wsparcie m.in. w poszukiwaniu partnera projektowego do projektu transgranicznego, czy dopasowania koncepcji projektowej do ram tematycznych i organizacyjnych Programu. Dane kontaktowe: k.ostrowski@warmia.mazury.pl, g.gieda@warmia.mazury.pl, tel. 89 521 93 24/23.