Komisja Europejska zatwierdziła Program współpracy „Interreg VI-A: Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk)” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” (Interreg).

Budżet Programu wynosi obecnie 85,5 mln EUR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota budżetu może zostać zwiększona w kolejnych latach w związku z planowanym przesunięciem dodatkowych 10 mln EUR do Programu ze współpracy z obwodem kaliningradzkim FR (PL-RU 2021-2027).

Program realizowany będzie w oparciu o cztery priorytety:

  1. Innowacyjny Południowy Bałtyk – wzmocnienie poziomu innowacyjności.
    i umiędzynarodowienia partnerów lokalnych.
  2. Zrównoważony Południowy Bałtyk – promowanie zrównoważonego rozwoju oraz niebieskiej i zielonej gospodarki.
  3. Atrakcyjny Południowy Bałtyk – aktywowanie turystycznego i kulturowego potencjału obszaru Południowego Bałtyku.
  4. Aktywny Południowy Bałtyk – poprawa zarządzania współpracą.

Zatwierdzony przez Komisję Europejską dokument Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 jest dostępny pod tym linkiem.

W dniach 8-9 listopada br. odbędzie się spotkanie Komitetu Monitorującego Program, który zatwierdzi dokumenty wdrożeniowe i podejmie decyzję o ogłoszeniu pierwszego naboru wniosków. Nastąpi to prawdopodobnie na przełomie 2022 i 2023 r.

Równolegle trwają zabiegi władz województwa oraz instytucji Programu o włączenie subregionu olsztyńskiego do obszaru głównego Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Ostateczną decyzję Komisji Europejskiej w tej sprawie powinniśmy poznać w pierwszym kwartale 2023 r.

Wszystkich zainteresowanych współpracą transgraniczną w obszarze Południowego Bałtyku zachęcamy do kontaktu z Regionalnym Punktem Kontaktowym Programu Południowy Bałtyk w Olsztynie, gdzie mogą Państwo uzyskać wsparcie m.in. w poszukiwaniu zagranicznych partnerów projektowych oraz skonsultować swój pomysł na projekt. Dane kontaktowe do RPK: e-mail: ewt@warmia.mazury.pl, k.ostrowski@warmia.mazury.pl,  tel. 89 521 93 24.