5 lipca br. był kolejnym dniem konsultacji projektu dokumentu „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Tym razem odwiedziliśmy Ostródę, stolicę powiatu ostródzkiego. Kluczowe zagadnienia w dyskusji skupiły się na oczekiwanych rezultatach interwencji w obszarach strategicznej interwencji wskazanych w Strategii, znaczeniu uzdrowisk dla rozwoju naszego regionu oraz kierunkach współpracy z województwem pomorskim, m.in. w oparciu o Kanał Elbląski i Zalew Wiślany. Ponadto po raz kolejny zwrócono uwagę na potrzebę dalszego inwestowania w podstawową infrastrukturę techniczną, taką jak sieci wodno-kanalizacyjne oraz komunikacyjną usprawniającą dojazd do miast powiatowych, przede wszystkim na obszarach o słabym dostępie do usług publicznych.