Kontynuując konsultacje społeczne głównego planu strategicznego regionu spotkaliśmy się z naszymi partnerami w południowej części województwa, w powiecie działdowskim i nowomiejskim. Mieszkańcy tej części regionu, jako najważniejsze kierunki działań na najbliższe lata wskazali usprawnienie połączeń komunikacyjnych, zarówno kolejowych, jak i drogowych z województwem kujawsko-pomorskim oraz kontynuację ścieżki rozwoju ośrodków miejskich w oparciu o ideę sieci Cittaslow, do której należą: Działdowo, Lidzbark, Lubawa i Nowe Miasto Lubawskie. Sfera gospodarcza wskazała potrzebę dalszego unowocześniania przedsiębiorstw, podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników celem dostosowania do funkcjonowania w gospodarce cyfrowej.